संगठनात्मक सेटअप

क्रमांक शीर्षक डाउनलोड
1 incumbency position LD main secretariat डाउनलोड (1.48 MB) pdf
2 VSP Telephone List as on 3.6.2021 डाउनलोड (430.89 KB) pdf
3 Telephone List Legislative Department डाउनलोड (158.71 KB) pdf, डाउनलोड (60.16 KB) PDF
4 Telephone List of OLW डाउनलोड (204.68 KB) pdf
5 Official Languages Wing डाउनलोड (129.27 KB) pdf