संगठनात्मक सेटअप

क्रमांक शीर्षक डाउनलोड
1 Tel. List Legislative Department डाउनलोड (469.33 KB) pdf
2 VSP Telephone List as on 15.11.2022 डाउनलोड (576.8 KB) pdf
3 incumbency position LD main secretariat डाउनलोड (1.48 MB) pdf
4 Telephone List of OLW डाउनलोड (204.68 KB) pdf
5 Official Languages Wing डाउनलोड (129.27 KB) pdf