1956

S.No.ActAct No.
1विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 19563
2विधिज्ञ परिषद् (राज्‍य विधियों का विधिमान्‍यकरण) अधिनियम, 19564
3विक्रय-कर विधि विधिमान्‍यकरण अधिनियम, 19567
4जीवन बीमा निगम अधिनियम, 195631
5हिन्दू अप्राप्‍तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (156.18 KB) pdf32
6अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 (172.61 KB) pdf33
7राज्‍य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (570.5 KB) pdf37
8बिहार और पश्‍चिमी बंगाल (राज्यक्षेत्र अन्तरण) अधिनियम, 195640
9प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 195642
10राष्‍ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 195648
11नदी बोर्ड अधिनियम, 195649
12लोक सहायक सेना अधिनियम, 195653
13उच्‍चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 (113.08 KB) pdf55
14खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (237.46 KB) pdf61
15जम्मू-कश्मीर (विधि-विस्तारण) अधिनियम, 1956 (175.83 KB) pdf62
16रेल यात्री सीमा-कर अधिनियम, 1956 (137.91 KB) pdf69
17केन्‍द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 195674
18हिन्‍दू दत्तक भरण-पोषण अधिनियम, 195678
19हैदराबाद का स्टेट बैंक अधिनियम, 195679
20लोक प्रतिनिधित्व (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1956 (126.07 KB) pdf88
21फरीदाबाद विकास निगम अधिनियम, 1956 (180.84 KB) pdf90
22अल्पवय व्यक्‍ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956 (136.4 KB) pdf93
23गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1956 (113.08 KB) pdf96
24भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956102
25अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (325.46 KB) pdf104